You are currently viewing Zeleni poslovi budućnosti – 10 ideja
Unsplash

Zeleni poslovi budućnosti – 10 ideja

Spread the word! Proširi priču!

Šta su to uopšte zeleni poslovi? Sve poslovne aktivnosti koje utiču direktno na smanjenje upotrebe prirodnih resursa, koje koriste čistu energiju i kojima se smanjuje pritisak na vodu, vazduh i zemljište mogu se podvesti pod zelene poslove. U nastavku je lista od 10 perspektivnih ideja za zeleni biznis.

Uklanjanje štetnih gasova iz atmosfere

Pored potrebe za značajnim usporavanjem emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), borba sa ubrzanim rastom prosečne globalne temperature mora da uključi i uklanjanje GHG iz atmosfere. Posebno je to važno za CO2  koji kada se jednom emituje može ostati 300 do 1000 godina u atmosferi. Poznato je da su pošumljavanje i održiva poljoprivreda veoma dobri načini prirodnog uklanjanja ugljen-dioksida. Međutim, zbog količine GHG koje smo emitovali u poslednih 100 godina, ovi prirodni procesi nažalost nisu dovoljni.

Pametno korišćenje „uhvaćenog“ CO2

U vezi sa gore pomenutom potrebom za uklanjanjem GHG, „uhvaćeni“ CO2, neophodno je pronaći adekvatne načine za upotrebu istog. Prema McKinsey & Company, tržište proizvoda baziranih na ugljen-dioksidu može do 2030. godine da dostigne između 800 milijardi i 1 biliona dolara. Ako se ova procena ostvari, emisija milijardu metričkih tona GHG može da se smanji na godišnjem nivou.

Neke od zanimljivih proizvoda koji se mogu proizvoditi na bazi karbona možete videti ovde: https://www.drax.com/technology/can-made-captured-carbon/

Sertifikacioni programi za neutralizaciju emitovanih štetnih gasova

Ukoliko kao kompanija ili privatno lice želite da neutralizujete lični doprinos globalnim emisijama GHG (npr. ukoliko često koristite avion ili auto na fosilna goriva) to možete učiniti kupovinom tzv. „offset“ sertifikata. Kupovinom ovih sertifikata praktično indirektno ulažete u ekološke projekte (npr.pošumljavanje) čime se neutrališe negativni uticaj. Trenutno, ovakvi programi postoje, ali pojavljuju se često oštre kritike na račun transparetnosti i realnog uticaja projekata na životnu sredinu. Stoga budućnost treba da izrodi kredibilne kompanije koje se bave ovom vrstom posla.

(Savet: ukoliko želite da vidite koliko je vaše putovanje avionom uticalo na klimu posetite sajt: https://www.atmosfair.de/en/offset/fix. Takođe, ako želite da vidite koliki karbonski otisak ostavlja vaše domaćinstvo kliknite i zabavite se na ovom linku: https://www.footprintcalculator.org/)

Procena uticaja efekata klimatskih promena na javni i poslovni sektor

Klimatske promene iz godine u godinu, sve brže, donose nove izazove za poslovni i javni sektor. Sve češće poplave, suše, požari i druge slične nepogode utiču na smanjenje vrednosti imovine kompanija i njihovih kupaca i klijenata. Dodatno, funkcionisanje gradova i naselja postaje veoma izazovno, jer se ne bazira na kvalitetnim procenama ekoloških rizika. Iz tog razloga, posao budućnosti definitivno leži u ekspertima koji će moći da predvide potencijalne štete nastale pod dejstvom promene klimatskih uslova i koji će moći da definišu potencijalna scenarija, na bazi kojih će se donositi kvalitetnije odluke za planiranje budućnosti.

Alatoteke – biblioteke za alate i raznu opremu

Da li vam se dešava da vam povremeno treba neki komad alata ili opreme za male kućne popravke, sređivanje enterijera, uređivanje  terase ili bašte i sl.? Većina ljudi nisu profesionalci kojima svakodnevni posao podrazumeva upotrebu opreme i alata. Stoga, kada postoji potreba, umesto kupovine često skupih alata odlazak u alatoteku može rešiti problem. Alatoteke su mesta na kojima možete inajmiti alate, mašine, pa čak i sportsku i kampersku opremu. Primer jedne ovakve prakse možete videti ovde: https://www.berkeleypubliclibrary.org/locations/tool-lending-library/tools

alatoteka biblioteka stvari zeleni poslovi
Alatoteka (izvor: https://westphillytools.org/)

Procenjivanje uticaja proizvoda kroz čitav životni vek (Life Cycle Assessment – LCA)

Da bi se dobio odgovor šta znači analiza uticaja proizvoda kroz čitav životni ciklus, potrebno je postaviti jednostavno pitanje – kakav je uticaj datog proizvoda na planetu? Koristeći svakodnevno različite proizvode ne razmišljamo puno o tome od čega su napravljeni, a posebno kako su dobijeni sami inputi za proizvodnju. Svaka faza proizvodje, kao i sama upotreba proizvoda utiče na životnu sredinu. Zbog toga je važna ova vrsta procene, jer tako možemo doneti kvalitetniju i održiviju odluku  o tome kako stvoriti proizvod sa manjim ekološkim otiskom. Pogledajte video ispod, u kojem je objašnjena upotreba vode u proizvodima koje koristimo svakodnevno.

waterfootprint Water Footprint Network

Eko dizajniranje

Većina današnjih proizvoda ima relativno kratak životni vek nakon čega nastaje gomilanje otpada. Zbog problema sa nedostatkom resursa, kao i zbog zagađenja i drugih ekoloških problema današnjice, budućnost održivog razvoja zavisiće od načina na koji se dizajniraju proizvodi i usluge. Eko dizajn ima odgovore na to kako da se materijali i ostali resursi koriste na pametan način, omogućavajući duži vek trajanja, ponovnu upotrebljivost, kvalitetnu reciklažu i slično. Ukratko, ovaj način dizajniranja proizvoda smanjiće pritisak na resurse, a u najboljem scenariju baziraće se na imitaciji prirodnih procesa i čistim izvorima energije.

čaša za kafu zeleni poslovi
Višekratna čaša za kafu (izvor: https://www.wearthlondon.com/weety-reusable-cup)

Proizvodnja ambalaže na bazi prirodnih biorazgradivih materijla

Plastika predstavlja jedan od najvećih problema današnjice (Detalje o proizvodnji plastičnih proizvoda i otpada možete pogledati u tekstu Plastika – između koristi i štete). Stoga, svet očekuje rešenja u vidu materijala koji su bazirani na prirodnim inputima i koji mogu da se razgrade bez stvaranja još većeg problema (npr. mikro i nano plastika). Primere pakovanja od micelijuma možete videti ovde: https://www.grown.bio/mycelium-packaging/ 

Inovacije na polju reciklaže iskorišćenih materijala

Mnoge vrste materijala (posebno je to slučaj kod plastike) je teško ili gotovo nemoguće reciklirati. Dodatno, kako se često proizvodi dizajniraju na način da sadrže više vrsta materijala, vrlo je teško na efikasan način razdvojiti sastavne delove. Iz tih razloga, neophodno je razvijati nove tehnologije i procese koji će omogućiti kvalitetnu reciklažu, odnosno pretvaranje iskorišćenih materijala u inpute istog ili boljeg kvaliteta.  

Usluge iznajmljivanja kućnih aparata

U cirkularnoj ekonomiji posebnu ulogu ima tzv. ekonomija deljenja (sharing economy), koja se bazira na promociji potrošnje kroz utilizaciju same funkcije proizvoda (npr. veš mašina ima funkciju pranja veša), čime se destimuliše lično vlasništvo nad stvarima. Tako se usporava masovna ekstrakcija resursa kroz masovnu proizvodnju. Proizvodi postaju kvalietniji, čime se omogućava dugoročno korišćenje sa jedne strane, kao i mogućnost proizvođača da ubiraju prihode od iznajmljivanja u dužem periodu. Jedan sjajan primer ovakvog koncepta prikazan je u videu ispod.

We wash
4.3 3 votes
Oceni

Spread the word! Proširi priču!
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare - View all comments