TERMS OF USE

Welcome to the ECOnomia Blog (www.economia.rs). By using any part of the ECOnomia blog, you automatically accept all current terms of use.

The ECOnomia blog prescribes the following terms of use:

Use of content

The ECOnomia blog consists exclusively of its own content by the blog author and contributors. All content, analysis, visual solutions and other author’s works from this website can be downloaded and shared with the obligatory citation of the source (Blog ECOnomia), the author and by placing a link to the original text. It is necessary to indicate this information at the beginning of the text. Any modification of the text, extraction of sentences from the context and other misuse of texts and analysis from the blog are prohibited.

Comments

Comments containing swearing, insults, threats and hate speech on national, religious, racial grounds, as well as intolerance of any kind will not be published. Comments promoting products, services, other websites will not be published.

Blog ECOnomia reserves the right to delete, amend and supplement the content on the site, as well as the Privacy Policy and Terms of Use at any time and without prior notice.

The changes are valid from the moment they are published on the site, and we recommend regular visits to this page to be informed about any changes at any time.


USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na Blog ECOnomia (www.economia.rs). Korišćenjem bilo kog dela bloga ECOnomia automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.  

Blog ECOnomia propisuje sledeće uslove korišćenja:

Korišćenje sadržaja

Blog ECOnomia se sastoji isključivo od vlastitih sadržaja samog autora bloga i saradnika. Svi sadržaji, analize, vizuelna rešenja i druga autorska dela sa ovog veb sajta mogu se preuzimati i deliti uz obavezno navodjenje izvora (Blog ECOnomia), autora i postavljanjem linka originalnog teksta. Neophodno je ove informacije naznačiti na početku teksta. Zabranjuje se svaka izmena teksta, izvlačenje rečenica iz konteksta i druge zloupotrebe tekstova i analiza sa bloga.

Komentari

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Komentari koji promovišu proizvode, usluge, druge veb sajtovi neće biti objavljeni.

Blog ECOnomia zadržava pravo brisanja, izmene i dopune sadržaja na sajtu, kao i Politike privatnosti i Uslova korišćenja i to u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.

Izmene važe od trenutka kad su objavljene na sajtu, te preporučujemo redovnu posetu ove stranice da biste u svakom trenutku bili informisani o eventualnim izmenama.