Serija o zelenom marketingu i greenwashing-u otkriva kako su globalizacija, razvoj informacionih tehnologija i drugi pritisci naveli firme da marketing koriste u širem smislu. Nastanak društvenog marketinga imao je za cilj da zadovolji potrebe kompanija, potrošača i društva. U drugoj polovini XX veka nastaje i tzv. zeleni marketing kao odgovor na sve veći pritisak na kompanije da svoje poslovanje usklade sa održivim razvojem. Konačno, kao zloupotreba i namerna manipulacija potrošača kroz prikazivanje netačnih ekološkim performansi proizvoda nastaje greenwashing, koji je i dan danas duboko ukorenjen u korporativnom svetu.

Uslovi na tržištu ponude i potražnje roba i usluga postaju sve dinamičniji i zahtevaju stalne promene u strategijama kompanija, kao i primenu alternativnih načina približavanja proizvoda kupcima sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih i rastućih potreba ljudi. Glavni cilj kompanija jeste da svoj proizvod ili uslugu plasiraju potrošačima na što efikasniji (brzo i sa minimalnim troškovima) i efektivniji način (uz zaradu). Da bi to postigle, neophodno je da ubede potrošače da je baš njihov proizvod najbolji i najkorisniji. Sa druge strane, nivo svesti potrošača o uticajima proizvodnih i marketinških aktivnosti na okolinu i društvo se povećava, naročito u drugoj polovini prošlog veka. Ovo predstavlja dodatni izazov za kompanije da u svoje politike marketinga implementiraju i veću transparentnost i preciznost informacija o proizvodu. Međutim, iako uticaj potrošača raste, kompanije i dalje pronalaze metode da dođu do kupaca kroz manipulativne i netačne poruke o proizvodima i njihovim koristima. U ovoj seriji tekstova bavićemo se temama kao što su društveni marketing i njegovo prerastanje u zeleni marketing i greenwashing.