ZELENI green BLOG ECOnomia

Dobrodošli na zeleni green blog ECOnomia – blog o ekološkim i klimatskim rizicima i zelenoj ekonomiji. Nadam se da će Vam se ideja bloga, kao i teme i  sadržaji svideti. Svi sadržaji na blogu odražavaju isključivo lično mišljenje autora.

Blog je nastao sa ciljem da se veliki ekološki izazovi današnjice, kao što su klimatske promene, smanjivanje raspoloživosti resursa, gubitak biodiverziteta i mnogi drugi, na što jednostavniji način približe široj javnosti. Činjenica je da ove teme ne zauzimaju ni približno dovoljno prostora u medijima koliko zaslužuju po svojoj važnosti. Kako su ekološki i klimatski rizici postali najveća pretnja na globalnom nivou, neophodno je oko ovih tema podići opštu svest i na tom putu razumeti, ponuditi ili kritikovati nova (ili stara) rešenja i doprineti svakodnevnom poboljšanju situacije.

Želja mi je da u Srbiji i na Balkanu teme kao što su borba sa klimatskim promenama, održivi razvoj i zaštita životne sredine postanu među tri najvažnije teme među donosiocima odluka u privatnom i javnom sektoru.

Kako bi se ovi kompleksni izazovi što sveobuhvatnije obradili, blog ECOnomia se prevashodno bavi sledećim temama:

 • Održivi razvoj,
 • Klimatske promene,
 • Klimatski rizici u finansiranju,
 • Zeleno finansiranje,
 • Trendovi u upotrebi prirodnih resursa,
 • Cirkularna i zelena ekonomija,
 • Zagađenje vode, vazduha i zemljišta
 • Zagađenje plastikom,
 • Održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane.

Nadam se ste se pronašli u ideji i temama bloga. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentar ili kritiku slobodno me kontaktirajte putem e-mejla info@economia.rs ili putem društvenih mreža Facebook, Twitter i LinkedIn.

Zahvaljujem još jednom na izdvojenom vremenu,

Danko Kalkan, urednik Bloga 

zeleni GREEN BLOG ECOnomia

Welcome to the green blog ECOnomia – a blog about environmental and climate risks and the green economy. I hope you like the idea of the blog, as well as the topics and content. All content on the blog reflects only the personal opinion of the author.

The blog was created with the aim of bringing today’s great environmental challenges, such as climate change, reducing the availability of resources, loss of biodiversity and many others, to the general public in the simplest possible way. The fact is that these topics do not take up nearly enough space in the media as they deserve due to their importance. As environmental and climate risks have become the biggest threat at the global level, it is necessary to raise general awareness about these topics and along the way understand, offer or criticize new (or old) solutions and contribute to the daily improvement of the situation.

My wish is that in Serbia and the Balkans, topics such as the fight against climate change, sustainable development and environmental protection become among the three most important topics among decision-makers in the private and public sectors. 

In order to address these complex challenges as comprehensively as possible, the ECOnomia blog primarily addresses the following topics:

 • Sustainable Development,
 • Climate changes,
 • Climate risks in financing,
 • Green financing,
 • Trends in the use of natural resources,
 • Circular and green economy,
 • Pollution of water, air and soil
 • Plastic pollution,
 • Sustainable agriculture and food production.

I hope you found yourself in the idea and themes of the blog.

If you have any questions, comments or criticism, feel free to contact me via e-mail info@economia.rs or via social networks Facebook, Twitter and LinkedIn.

Thanks a lot for your time,

Danko Kalkan, Blog editor

zeleni green blog ECOnomia Srbija Serbia