Evropski mit o reciklaži plastičnog otpada

Posmatrajući statistiku o stopi reciklaže plastičnog ambalažnog otpada u Evropskoj uniji može se doći do pogrešnih zaključaka. Trećina prikupljenog plastičnog ambalažnog otpada izvozi se u zemlje sa upitnim odnosom prema životnoj sredini. Adekvatno upravljanje plastičnim otpadom...na papiru Legislativa za upravljanje…

0 Comments