Cirkularna ekonomija – otpad kao resurs

Otpad nije više problem U borbi za održivi razvoj i stabilan život na planeti u narednom periodu važnu ulogu će odigrati upravljanje resursima i materijalima. U takvom kontekstu upravljanje otpadom dobija poseban značaj. Otpad se danas posmatra kao resurs i…

2 Comments
Read more about the article Cirkularna ekonomija – otpad kao resurs
Unsplash